Eén stuk van Richard Price is een uit de hand gelopen hobby geworden. Een tentoonstelling in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zorgde dat de verzameling zich daarna meer in de richting van De Bazel en Copier verplaatste. Van Leerdam naar Maastricht en van Nederlands naar buitenlands glas. Door mijn werkzaamheden bij het Nationaal Glasmuseum ontstonden er contacten met andere verzamelaars en zo ben ik in het bezit gekomen van een grote collectie 20e eeuws Europees glaswerk. Tijd dus om van een hobby een beroep te maken!

Glaswerk Richter
035 695 14 54
06 46 62 15 80
jacquelinerichter@online.nl
www.glaswerkrichter.nl